Vianočný pohár v tlaku na lavičke a v mŕtvom ťahu

SVK Terchová, 05.12.2015, WPC-SK